LSC izsludina pieteikšanos stipendijām topošajiem jūrniekiem

Jau ceturto gadu pēc kārtas SIA “LSC” izsludina pieteikšanos stipendijai topošajiem jūrniekiem. Tām būs iespējams pieteikties no 29. jūnija līdz 13.jūlijam visiem tiem topošajiem jūrniekiem, kuri izgājuši jūras praksi uz kāda no LSC tehniskajā pārvaldībā esošajiem kuģiem.

 

Stipendijas mērķis ir atbalstīt topošos jūrniekus un veicināt jūrniecības izglītību Latvijā. Šogad tā tiks piešķirta sešiem topošajiem jūrniekiem, un atbalsts būs divu veidu – stipendija un zelta stipendija. Pirmās apmērs ir līdz 300 eiro mēnesī, bet zelta stipendijas apmērs ir līdz 350 eiro.

“Mēs kā Latvijas kuģniecības nozares līderis uzskatām par savu pienākumu sniegt ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un jauniešu intereses veicināšanā par šo mūsu valstij vēsturiski tik nozīmīgo tautsaimniecības nozari,” komentē SIA “LSC” valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups

Uzņēmums šogad ir ieviesis jauninājumu – zelta stipendiju. Ar tās palīdzību vēl vairāk tiks atbalstīti un motivēti mūsu izcilākie studenti, kuri sevi pierādījuši kā jauni profesionāļi, izejot praksi uz SIA “LSC” flotes kuģiem, kā arī sasnieguši ļoti labus rādītājus mācībās.

“Iepriekšējie gadi pierāda, ka mūsu sniegtais atbalsts jauniešiem palīdz vairāk fokusēties un veltīt laiku tieši mācībām, kas ļoti labi atspoguļojas profesionālajā jomā,” stāsta LSC sabiedrisko attiecību un personāla vadītāja Ilze Stangaine.

Jānorāda, ka stipendijas katru gadu piešķir sešiem studentiem uz laika periodu līdz 15 mēnešiem, un to piešķiršanu atbalsta Vītolu fonds.

Uz stipendiju var pretendēt Latvijas augstskolās un koledžās studējošie, kuri apgūst kuģa vadītāja, mehāniķa vai elektroinženieru akreditētas programmas pilna laika klātienē vai neklātienē. Stipendijai var pieteikties studenti, kuri ir pēdējo mācību gadu studenti un kuru jūras pieredze ir ne mazāk kā četri mēneši. Tāpat jābūt sekmīgi izietai un aizstāvētai jūras praksei un mācību rezultātiem jābūt 7 balles un augstākiem.

LSC stipendijām var pieteikties no 29. jūnija līdz 13.jūlijam.