LSC saņem 46. kuģi tehniskajā pārvaldībā

Neskatoties uz izaicinājumiem bagāto laiku, šodien veiksmīgi pieņemts jaunbūvētais VLCC tankkuģis Elandra Denali, kas ir jau 46. kuģis LSC tehniskajā pārvaldībā