LSC tehniskajā pārvaldībā esošā flote papildināta ar 3 tankkuģiem

Šomēnes SIA LSC (LSC) tehniskajā pārvaldībā esošo floti r papildinājuši divi jauni, tikko uzbūvēti vidēja izmēra tankkuģi – “Trent” un “Elandra Maple”, kā arī viens 2008.gadā būvēts tankkuģis  “Elandra Corallo”, Līdz ar to, kopējais LSC tehniskajā pārvaldībā nodoto kuģu skaits ir palielinājies līdz 32.