LSC uzaicina pieteikties praksei uz kuģiem

Uz vietu kadetu programmā var pretendēt Latvijas augstskolās un koledžas studējošie, kuri apgūst kuģa vadītāja, mehāniķa vai elektroinženieru akreditētas programmas pilna laika klātienē vai neklātienē.
Programmas mērķis ir ar prakses vietu piešķiršanu atlasīt topošos jūrniekus un nodrošināt teorētisko zināšanu pielietojumu praksē, ka arī veicināt jūrniecības izglītību Latvijā.
Viss, kas Tev jādara:
1.Jāaizpilda Pieteikuma forma
2.Jauzraksta motivācijas vēstule angļu valodā, kādēļ mums vajadzētu izvēlēties tieši Tevi!
3. Jāatsūtas sekmju izraksts par iepriekšējo semestri.
Viss augstākminētos dokumentus no 15.marta līdz 29.martam elektroniski sūti uz prakse@lscgroup.lv