X
Ko mēs darām
LSC politika un principi tiek virzīti, lai nodrošinātu krasta darbinieku un jūrnieku arodveselību, drošu kuģu darbību, vides aizsardzību un mūsu klientu prasību apmierināšanu. Mēs esam sev izvirzījuši šādas prioritātes:
Veselība
Vide
Drošība
Kvalitāte
Pilnīga cilvēku drošība
Mūsu darbībai samazināta ietekme uz vidi
Pilnīga īpašuma drošība
Klientu apmierinātība

Šie mērķi tiek sasniegti, veicot sistemātisku un efektīvu drošības un kvalitātes kontroli uz pārvaldītajiem kuģiem un citās mūsu darbības sfērās.

LSC pastāvīgi cenšas uzlabot veselības, drošības, vides un kvalitātes rādītājus, nemitīgi pilnveidojot ieviesto veselības, drošības vides un kvalitātes (VDVK) vadības sistēmu un sasniedzot nospraustos mērķus.

Veselības, drošas vides un kvalitātes mērķu sasniegšana ir visu kopīgais, tostarp arī katra LSC darbinieka pienākums.

Tehniskā
vadība

Uzzināt vairāk

Apkalpes komplektēšana

Uzzināt vairāk

Drošība un kvalitāte

Atvērts šobrīd