X
Mēs esam
  • 1400 Darbinieku
  • 33 Tankkuģi
  • 20 Gadu pieredze

Kas mēs esamŠobrīd LSC tehniskajā pārraudzībā ir 33 moderni tankkuģi.

LSC ir gatavs kļūt par uzticamu sadarbības partneri ikvienam kuģu īpašniekam, piedāvājot kuģu tehnisko vadību un apkalpes komplektēšanu, nodrošinot augstu pakalpojumu kvalitāti, drošību, profesionalitāti un izdevīgu cenu.


SIA LSC ir saņēmusi atbilstības sertifikātus piemērojamajam Starptautiskajam vadības kodeksam un standartiem, proti, ISM kodeksam, ISO 14001 un ISO 9001 standartiem. Lloyd’s Register izdotais atbilstības dokuments apliecina, ka sabiedrība spēj vadīt naftas tankkuģus un ķīmiskos tankkuģus saskaņā ar noteiktajiem drošības un kvalitātes standartiem. Sabiedrība un visi kuģi atbilst konkrētām drošības un vides aizsardzības prasībām visā pasaulē, tostarp ASV krasta apsardzes kuģniecības standartiem un ASV vides aizsardzības normatīvajiem aktiem – OPA-90, VGP utt.

MisijaMūsu misija ir sniegt saviem klientiem pakalpojumus ar modernu tankkuģu floti, kuru vada profesionāla Latvijas izcelsmes apkalpe un krasta darbinieki un kuri nodrošina augsti profesionālus pakalpojumus atbilstoši starptautiskajiem drošības standartiem. Mēs pieliekam visas pūles, lai krava vienmēr tiktu pārvadāta droši atbilstoši visaugstākajiem vides aizsardzības standartiem un precīzi laikā atbilstoši klientu prasībām. 
VīzijaMūsu vīzija ir turpināt nostiprināt mūsu reputāciju kā uzticamai un profesionālai kuģniecības kompānijai un turpināt nodrošināt mūsu klientiem augsti kvalificētus kuģniecības pakalpojumus, kas pilnībā pielāgoti klientu specifiskajām vēlmēm. Lai sasniegtu savus mērķus, mēs turpināsim aktīvi mudināt, lai mūsu augsti motivētais, profesionālais un aizrautīgais Latvijas izcelsmes personāls dalās ar mūsu vīziju.

Robert Kirkup

Robert Kirkup

Valdes Priekšsēdētājs

Tālrunis +371 67020100
E-pasts RMK@lscgroup.lv

Par LSC valdes priekšsēdētāju Roberts Kirkups kļuva 2018. gadā. Valdes priekšsēdētājs viņš ir arī uzņēmumos A/S Ventspils nafta, A/S Latvijas Kuģniecība and Vitol Baltics, kā arī Padomes priekšēdētājs LatRosTrans un Ventspils nafta terminals.  
Roberts ir strādājis uzņēmējdarbībā vairāk nekā 20 gadus. Viņš pievienojās "Vitol" 1996. gadā, uzņēmumā uzņēmās dažādas komerciālas pozīcijas. Vada grupas uzņēmumus Latvijā kopš 2013. gada. Profesionālā izglītība: BA uzņēmējdarbības grāds.

Mikkjal Poulsen

Mikkjal Poulsen

LSC izpilddirektors

Tālrunis +371 67020400
E-pasts mikkjal.poulsen@lscsm.lv

2016. gada novembrī uzsāka darbu LSC kā tās izpilddirektors. Savu karjeru uzsāka kā kuģa stūrmanis „Maersk” un vēlāk darbu turpināja tankkuģu kompānijā „Torm”. Viņš strādājis jūrā vairāk nekā 25 gadus līdz kļuva par kapteini. Pēc tam uzsāka darbu krastā un 2005. gadā pievienojās SIA „Torm Singapore Pte”, kur strādāja līdz 2011. gadam. SIA „Torm Singapore Pte” strādājis dažādās pozīcijās – kā vadītājs, kā galvenais vadītājs un pēc tam kā galvenais izpilddirektors. Vēlāk sāka strādāt „Thome Shipmanagement” Taizemē. Neilgi pirms pievienošanās LSC, Mikjals Polsens strādāja Dienvidkorejā kā reģionālais vadītājs “Aker Solutions Korea”.

Andrejs Novikovs

Andrejs Novikovs

Kuģu inspekciju vadītājs

Tālrunis +371 67020427
E-pasts andrejs.novikovs@lscsm.lv

Karjeru A/S “Latvijas kuģniecība” uzsāka kā klāja kadets, mērķtiecīgi virzoties pa karjeras kāpnēm, līdz kļuva par kapteini, kopā jūrā pavadot 14 gadus. Savu karjeru no 2011. gada turpina veidot krastā, pievienojoties LSC drošības un kvalitātes daļai kā flotes intendants, 2015. gada septembrī  tika paaugstināts pašreizējā kuģu inspekciju vadītāja amatā.

Juris Šoriņš

Juris Šoriņš

Atbilstības direktors

Tālrunis +371 67020476
E-pasts juris.sorins@lscsm.lv

Sācis karjeru kā sardzes stūrmanis uz tankkuģiem „Latvijas kuģniecībā”. 17 gadus strādājis jūrā un karjeru beidzis kapteiņa amatā. 1998. gadā uzsāka darbu krastā, līdz 2003. gadam strādājot „LSC Shipmanagement” par flotes intendantu un vēlāk par drošības un kvalitātes menedžeri. 2014. gada martā ievēlēts par valdes locekli. Dažus gadus strādājis par BSM (Latvijā) rīkotājdirektoru, bet 2005. gada jūlijā atgriezās LSC kā vecākais kuģu intendants/kuģu inspektors. 2008. gada martā tika paaugstināts par drošības un kvalitātes daļas vadītāju, bet 2018. gadā par atbilstības direktoru.

Pāvels Ševcovs

Pāvels Ševcovs

Flotes vadītājs

Tālrunis +371 67020417
E-pasts pavels.sevcovs@lscsm.lv

Pievienojās LSC 2004. gada jūlijā kā tehniskais intendants un veica savus pienākumus šajā amatā līdz 2011. gada janvārim, kad tika paaugstināts pašreizējā flotes vadītāja amatā. Iesāka karjeru kā mehāniķis uz „Latvijas kuģniecības”, „Interorient” un „Reederei F.Laeisz" un „Schulte" konteineru kuģiem un vēlāk tankkuģiem, pavadot jūrā 12 gadus. Pirms karjeras uzsākšanas krastā ieguvis vecākā mehāniķa sertifikātu.

Aleksejs Sidorenko

Aleksejs Sidorenko

Drošības un kvalitātes daļas vaditājs

Tālrunis +371 67020272
E-pasts Aleksejs.Sidorenko@lscsm.lv

Aleksejs karjeru kompānijā uzsāka kā kadets uz Latvijas Kuģniecības flotes kuģiem, jūrā pavadot 11 gadus un šo gadu laikā uzkāpjot līdz augstākā ranga amatam kapteinim.  Krasta komandai pievienojās 2015. gada martā, kad kļuva par flotes intendantu drošības un kvalitātes daļā. 2017. gada novembrī Aleksejs kļuva par kuģu inspekciju intendantu un jau 2018. gada februārī tika paaugstināts amatā par drošības un kvalitātes daļas vadītāju. Aleksejam ir Latvija sJūras akadēmias maģistra grāds kuģu vadībā.  

Kaspars Bunne

Kaspars Bunne

Finašu direktors

Tālrunis +37167020102
E-pasts kaspars.bunne@lscgroup.lv

Kaspars Bunne kopš 2008. gada strādā AS „Ventspils nafta". Kopš 2011. gada augusta veic Finanšu vadītāja pienākumus. No 2003. gada līdz 2008. gadam strādājis SIA „Deloitte Audits Latvia", guvis pieredzi dažādu nozaru uzņēmumu gada pārskatu revīzijā. No 2000. gada līdz 2003. gadam strādājis AS „Hansabanka" (tagad AS „Swedbank") Iekšējā audita dienestā un Privātpersonu kreditēšanas nodaļā. Latvijas Universitātē Ekonomikas un vadības fakultātē ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē.

Lelde Purviņa

Lelde Purviņa

Personāla direktore

Tālrunis +371 67020160
E-pasts lelde.purvina@lscgroup.lv

Lelde darbu AS „Latvijas kuģniecība” uzsāka 2007. gadā kā iekšējā audita dienesta vadītāja. 2018. gadā viņa tika uzaicināta strādāt LSC par personāla direktori. Iepriekš Lelde strādāja „Deloitte” kā vecākā audita menedžere specializējoties finanšu institūciju un transporta sektora audita un finanšu jautājumos Latvijā un Austrumeiropas valstīs. „Deloitte” viņas atbildības jomas ietvēra arī personāla apmācību Austrumeiropā, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu Baltijas valstīs un auditoru neatkarības nodrošināšanas koordinēšanu Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā. Lelde Purviņa ir Lielbritānijas profesionālās biedrības ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) kvalificēta biedre. Leldei ir RTU Rīgas Biznesa skolas maģistra grāds biznesa vadībā un Latvijas Universitātes bakalaura grāds Starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās.

Everita Ivanova

Everita Ivanova

Galvenā grāmatvede

Tālrunis +371 67020497
E-pasts everita.ivanova@lscsm.lv

Everita Ivanova darbojas LSC kopš 1997. gada. Uzsāka karjeru kā tehniskās uzraudzības intendanta asistente, nodarbojās ar sagādes un loģistikas lietām, pēc tam pārgāja uz finanšu departamentu un no 1999. gada decembra veic galvenās grāmatvedes pienākumus. Everita strādā ar valsts un starptautiskiem nodokļu jautājumiem saistībā ar kuģniecību, kā arī pārrauga LSC grāmatvedības uzskaites un finanšu darbību. Latvijas Universitātē Rīgā viņa vispirms ieguva bakalaura, bet pēc tam arī maģistra grādu ekonomikā.

Sanita Žurzdina

Sanita Žurzdina

Flotes personāla daļas direktore

Tālrunis +371 67020290
E-pasts sanita.zurzdina@lscsm.lv

Karjeru LSC uzsāka 2006. gadā, vēl mācību laikā kā kadete un sardzes stūrmane. 2010. gadā absolvējusi Latvijas Jūras akadēmiju un ieguvusi inženiera kuģu vadītāja kvalifikāciju, pēc mācībām pievienojās LSC Flotes Personāla daļai kā inspektors – referents.  Neilgi pēc tam tika paaugstināta amatā par Flotes Personāla intendanti, kam sekoja Flotes Personāla vecākā intendanta amata pienākumu pildīšana, bet 2014. gada oktobrī tika paaugstināta amatā un uz doto brīdi pilda Flotes Personāla daļas direktores pienākumus 2013. gadā ieguvusi profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA) Biznesa augstskolā „Turība”.

Veselība
Vide
Drošība
Kvalitāte
Pilnīga cilvēku drošība
Mūsu darbībai samazināta ietekme uz vidi
Pilnīga īpašuma drošība
Klientu apmierinātība