PĀRSKATS

Vitol un /vai LSC apņemas aizsargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Šī politika nosaka pamatu, saskaņā ar kuru mēs apstrādāsim visus personas datus, kurus mēs apkopojam no Jums vai kurus Jūs mums sniedzat. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegto informāciju, lai izprastu mūsu viedokli un praksi attiecībā uz Jūsu personas datiem un to, kā mēs tos apstrādāsim. Apmeklējot www.vitol.com un/vai www.lscgroup.lv Jūs pieņemat un piekrītat šajā politikā aprakstītajai praksei.

Termini “LSC”, “Vitol”, “Vitol Group”, “Uzņēmums” vai “Grupa” var tikt lietoti ērtības labad un attiecas uz Vitol Netherlands Coöperatief U.A. un tā tiešajiem un netiešajiem meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem, no kuriem katrs ir atsevišķas un atšķirīgas juridiskas personas. Turklāt vārdi “mēs”, “mūs”, “mūsu” un “mēs paši” tiek izmantoti, lai vispārīgi apzīmētu Vitol grupas uzņēmumus.

Informācija, ko mēs varam ievākt no Jums

Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs varam apkopot un apstrādāt tālāk norādīto informāciju:

 • informācija, ko Jūs sniedzat, sazinoties ar mums;
 • informācija par mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumiem, tostarp, bet ne tikai, saņemtās datplūsmas apjoms, žurnāli (tostarp, ja pieejams, tās ierīces IP adrese, kas savienojas ar tīmekļa vietni) un piekļūtie resursi; un
 • Ja tiešsaistē piesakāties darbā, Jums, iespējams, būs jāsniedz informācija par savu izglītību, nodarbinātību, interesējošo reģionu un lomu, uz kuru piesakāties. Jūsu pieteikums būs Jūsu nepārprotama piekrišana tam, ka mēs izmantojam šo informāciju, lai novērtētu Jūsu pieteikumu un ļautu mums veikt jebkādas uzraudzības darbības, kas no mums kā darba devēja var būt nepieciešamas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Sīkdatnes (“COOKIES”)

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai atšķirtu Jūs no citiem mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem. Tas palīdz mums nodrošināt Jums labu pieredzi, kad pārlūkojat mūsu vietni, kā arī ļauj mums uzlabot mūsu vietni. Lai iegūtu detalizētu informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un mērķiem, kādiem mēs tās izmantojam, skatiet mūsu Sīkdatņu izmantošanas politiku.

Personiskās informācijas avoti

Vitol vāc un izmanto ierobežotus personas datus par fiziskām personām, izņemot savus darbiniekus. Ja tas izmanto šādus personas datus, tas parasti ir saistīts ar korporatīvām attiecībām ar klientu vai piegādātāju vai ja mēs sadarbojamies ar šādām organizācijām nominētajām kontaktpersonām, kuras ieņem atbilstošus amatus, piemēram, līguma vadītājs, darījumu partnera kontaktpersona vai galvenie lēmumu pieņēmēji attiecībā uz mūsu darījumu attiecībām. Šajā gadījumā mēs izmantosim darba vidē balstītu kontaktinformāciju par Jums, lai sazinātos ar Jums kā ar Jūsu darba devēja vai organizācijas pārstāvi saistībā ar mūsu biznesa attiecībām ar viņiem.

Vitol nevar Jūs personīgi identificēt kā savas tīmekļa vietnes lietotāju un, izņemot jebkādu kiberdrošības incidentu izmeklēšanu, nemēģinās Jūs identificēt no tiešsaistes identifikatoriem, piemēram, Jūsu IP adreses.

Vitol var iegūt personas datus par Jums citādi, ja:

 • mēs izdodam Jums pilnvaru;
 • Jūs esat darījumu partnera direktors vai akcionārs, un Jūsu dati ir nepieciešami, lai zinātu savu klientu / nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas atbilstību;
 •  Jūs esat direktors, akcionārs vai galvenā persona mērķī, kuru Vitol apsver iegādāties vai kurā ieguldīt;
 • Jūs vēlaties apmeklēt mūs (un, ja nepieciešams, Jūsu ģimenes locekļi vai darba kolēģi vēlas Jūs pavadīt šajā vizītē pie mums), un Jūs esat lūdzis mums palīdzēt iegūt Jūsu ielūguma vēstuli vai vīzu; vai
 • Jūs iesniedzat mums jebkādu pieprasījumu vai veicat izmeklešanu.

Mūsu attiecības ar Jums noteiks, kādus personas datus, ja tādi ir, mēs apkopojam par Jums un kāpēc mēs tos izmantojam.

Dažreiz mēs iegūsim personas datus no citiem avotiem, piemēram, no Jūsu darba devēja, citām trešajām pusēm vai publiski pieejamiem tiešsaistes avotiem vai oficiāliem ierakstiem. Detalizēta informācija par Jūsu personiskās informācijas avotiem ir sniegta šeit.

Jūsu personiskās informācijas izmantošana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus daudziem dažādiem mērķiem, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni www.lscgroup.lv, iegādājaties no mums preces vai pakalpojumus, piegādājat mums preces vai pakalpojumus vai citādi sazināties vai mijiedarbojaties ar mums.

Saskaņā ar tiesību aktiem mums vienmēr ir jābūt atļautam iemeslam vai pamatojumam (ko sauc par “likumīgu pamatu”) Jūsu personas datu apstrādei. Vairāk par to, kādam nolūkam mēs apstrādājam Jūsu datus, un par likumīgajiem pamatiem, uz kuriem mēs paļaujamies šādai apstrādei, varat izlasīt zemāk esošajā tabulā.

Attiecībā uz dažām apstrādes darbībām mēs uzskatām, ka atkarībā no apstākļiem var būt svarīgs vairāk nekā viens likumīgs pamats. Izmantošana, pamatojoties uz “juridiskām saistībām”, nozīmē izpildīt uz mums attiecināmu juridisku pienākumu. Izmantošana, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, nozīmē, ka mums ir taisnīgs, samērīgs un primārs likumīgs uzņēmējdarbības iemesls izmantot Jūsu datus. Tas galvenokārt būs veids, kur, izmantojot informāciju, mēs uzzināsim par Jums vai attīstīsim savas attiecības, lai mēs varētu ciešāk un labāk sadarboties vai pieņemt pamatotus biznesa lēmumus, iesaistot vai ietekmējot Jūs.

Mēs varam pārvērst Jūsu personas datus statistiskā vai apkopotā veidā vai anonimizēt tos, lai labāk aizsargātu Jūsu privātumu vai lai Jūs netiktu identificēts vai identificējams no tā. Mēs to varam izmantot, lai veiktu izpēti un analīzi, tostarp, lai sagatavotu statistikas pētījumus un ziņojumus.

Saskaņā ar tiesību aktiem mums ir jāizturas pret noteiktām personas datu kategorijām vēl rūpīgāk nekā parasti. Tās sauc par sensitīvām vai īpašām personas datu kategorijām, un uz tām attiecas dažādi papildu likumīgie pamati. Tas ir reti aktuāli, bet neparasti var rasties, ja mēs apstrādājam Jūsu pases un vīzas datus un tie atklāj informāciju par Jūsu rasi vai etnisko piederību, vai kad KYC (“know your customer”- “pazīsti savu klientu”) vai AML (“anti-money laundering” – “nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”) pārbaudes atklāj jebkādas kriminālas problēmas, vai kad mēs uzzinām ar veselību saistītu informāciju par Jums, organizējot pasākumus, kuros vēlaties piedalīties, un kur mums ir nepieciešama informācija, lai nodrošinātu, ka Jūs varat piedalīties.

Detalizēta informācija pieejama šeit.

Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus

Mēs nopietni uztveram savas drošības saistības un veicam konkrētus pasākumus (kā to pieprasa piemērojamie personas datu aizsardzības normatīvie akti), lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas vai neatļautas apstrādes un nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai sabojāšanas.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personisko informāciju

Mēs glabāsim Jūsu personas datus Jūsu attiecību laikā ar mums un pēc šī perioda beigām tik ilgi, cik tas ir nepieciešams gan saistībā ar mūsu, gan Jūsu juridiskajām tiesībām un pienākumiem. Tas var nozīmēt, ka mēs glabājam dažu veidu personas datus ilgāk nekā citi, bet mēs saglabāsim Jūsu personas datus tikai ierobežotu laika periodu. Šis periods būs atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp:

 • jebkuri likumi vai noteikumi, kas mums ir jāievēro;
 • vai mūsu starpā ir juridisks vai cita veida strīds vai strīds ar jebkuru trešo pusi;
 • mūsu rīcībā esošās informācijas veids par Jums; un
 • neatkarīgi no tā, vai Jūs vai valsts iestāde mums lūdz saglabāt Jūsu personas datus pamatota iemesla dēļ.

Jūsu personiskās informācijas izpaušana

Vitol grupas iekšienē

Vitol grupā ietilpst kompānijas un uzņēmumi visā pasaulē. Mums var būt nepieciešams kopīgot Jūsu personas datus ar citiem Vitol grupas uzņēmumiem:

 • ja atbalstu un funkcijas nodrošina citi grupas uzņēmumi, piemēram, saistībā ar mūsu tīmekļa vietņu mitināšanu un darbību, IT sistēmām un atbalstu un uzturēšanu;
 • lai apmierinātu mūsu klientu vajadzības, sniedzot pakalpojumus birojos/atrašanās vietās;
 • atļaujām/apstiprinājumiem pie attiecīgajiem lēmumu pieņēmējiem;
 • ziņošanas nolūkā un/vai
 • ja sistēmas un pakalpojumi tiek sniegti uz kopīga pamata, piemēram, uz atbilstību un vīzu noformēšanu.

Piekļuves tiesības starp Vitol grupas locekļiem ir ierobežotas un tiek piešķirtas tikai darba vajadzībām, atkarībā no darba funkcijām un lomām.

Ja kāds no Vitol grupas uzņēmumiem apstrādā Jūsu personas datus mūsu vārdā (kā mūsu apstrādātājs), mēs pārliecināsimies, ka tiem ir atbilstoši drošības standarti, lai aizsargātu Jūsu personas datus. Turklāt mēs noslēgsim rakstisku līgumu, kas viņiem noteiks atbilstošus drošības standartus, un, ja Jūsu personas dati tiks pārsūtīti Vitol grupas uzņēmumam ārpus EEZ (Eiropas Ekonomiskās zonas), mēs ieviesīsim atbilstošus drošības pasākumus, lai nodrošinātu šādu datu aizsardzību.

Ārpus Vitol grupas

Laiku pa laikam mēs varam lūgt trešajām pusēm veikt noteiktas uzņēmējdarbības funkcijas mūsu labā, piemēram, palīdzēt organizēt mūsu pasākumus. Šīs trešās personas apstrādās Jūsu personas datus mūsu vārdā (kā mūsu apstrādātājs). Mēs atklāsim Jūsu personas datus šīm personām, lai tās varētu veikt šīs funkcijas. Pirms mēs izpaužam Jūsu personas datus citām personām, mēs pārliecināsimies, ka viņiem ir ieviesti atbilstoši drošības standarti, lai nodrošinātu Jūsu personas datu aizsardzību, un mēs noslēgsim rakstisku līgumu, nosakot viņiem atbilstošus drošības standartus. Šo trešo pušu pakalpojumu sniedzēju piemēri ir pakalpojumu sniedzēji un/vai apakšuzņēmēji, piemēram, mūsu IT atbalsta, dublēšanas un servera mitināšanas pakalpojumu sniedzēji.

Noteiktos apstākļos mēs arī atklāsim Jūsu personas datus trešajām personām, kuras tos saņems kā Jūsu personas datu pārziņi paši par sevi iepriekš izklāstītajiem mērķiem, jo īpaši:

 • pakalpojumus, ko Jums vai mums sniedz trešā persona, kas darbojas neatkarīgi no Vitol, bet kurai ir attiecības ar Vitol, piemēram, noteikti krāpšanas pārbaudes pakalpojumi un mūsu profesionālie pakalpojumu konsultanti;
 • ja mēs nododam, pērkam, reorganizējam, apvienojam vai pārdodam jebkuru mūsu uzņēmuma daļu vai trešās personas uzņēmējdarbību un mēs izpaužam vai nododam Jūsu personas datus potenciālajam pārdevējam, pircējam vai citai trešajai personai, kas iesaistīta uzņēmuma nodošanas, reorganizācijas vai apvienošanās līgumā (un to konsultantiem); un
 • ja mums ir nepieciešams atklāt Jūsu personas datus, lai izpildītu juridisku pienākumu, izpildītu līgumu vai aizsargātu mūsu darbinieku, klientu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību.

Tālāk ir sniegts to saņēmēju kategoriju saraksts, ar kuriem mēs, iespējams, kopīgosim Jūsu personas datus:

 • IT atbalsts, tīmekļa vietņu un datu mitināšanas pakalpojumu sniedzēji un administratori;
 • analītikas un meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji;
 • bankām un maksājumu apstrādātājiem saistībā ar pirkumiem, ko veicat pie mums;
 • konsultanti un profesionāli konsultanti, tostarp juridiskie konsultanti un grāmatveži;
 • tiesas, tiesas ieceltas personas/struktūras, administratori un likvidatori;
 • biznesa partneri un kopuzņēmumi;
 • Apdrošinātājiem; un
 • valsts iestādes, likumdošanas un tiesībsargājošās iestādes.

Mēs varam arī kopīgot Jūsu personas datus ar trešajām pusēm saskaņā ar Jūsu norādījumiem.

Kur mēs glabājam Jūsu personas datus

Dati, ko mēs apkopojam no Jums, var tikt pārsūtīti un uzglabāti galamērķī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). To var apstrādāt arī personāls, kas darbojas ārpus EEZ un strādā pie mums vai pie kāda no mūsu piegādātājiem. Mēs veiksim visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku.

Ja kāda no mūsu apstrādes darbībām prasa, lai Jūsu personas dati tiktu pārsūtīti ārpus EEZ, mēs veiksim šo pārsūtīšanu tikai tad, ja:

 • valsts, uz kuru personas dati ir jānosūta, nodrošina pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni;
 • mēs esam ieviesuši atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus, piemēram, atbilstošu apstiprinātu līguma formu ar saņēmēju;
 • nosūtīšana ir nepieciešama kāda datu aizsardzības tiesību aktos norādītā iemesla dēļ; vai
 • Jūs nepārprotami piekrītat pārsūtīšanai.

Diemžēl informācijas pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt Jūsu datu drošību, kas tiek pārsūtīti uz mūsu vietni; Jebkura pārraide ir uz Jūsu pašu risku. Kad būsim saņēmuši Jūsu informāciju, mēs izmantosim stingras procedūras un drošības funkcijas, lai mēģinātu novērst nesankcionētu piekļuvi.

Jūsu tiesības

Jums ir noteiktas juridiskās tiesības, kas ir apkopotas zemāk esošajā tabulā, attiecībā uz jebkādiem mūsu rīcībā esošiem Jūsu personas datiem. Jūsu iespējas izmantot šīs tiesības, protams, būs ierobežotas, ja mēs nejauši izmantosim ierobežotus ar uzņēmējdarbību saistītus personas datus uzņēmējdarbības dokumentos un uzņēmējdarbības komunikācijā, kas mums ir jāsaglabā.

Ja mūsu veiktā Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Ja jūs nolemsiet atsaukt savu piekrišanu, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi šim nolūkam, ja vien nepastāvēs cits likumīgs pamats, uz kuru mēs varam paļauties – tādā gadījumā mēs Jūs par to informēsim. Jūsu piekrišanas atsaukšana līdz šim brīdim neietekmēs nevienu no mūsu veiktajām apstrādēm.

Ja mūsu veiktā Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgajām interesēm, Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šo apstrādi. Ja Jūs to izdarīsiet, mums būs jāparāda vai nu pārliecinošs iemesls, kāpēc mūsu apstrāde būtu jāturpina, kas ir svarīgāka par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī tas, ka apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu izvirzīt, īstenot vai aizstāvēt juridisku prasību.

Jūs varat izmantot šīs tiesības jebkurā laikā, sazinoties ar mums: gdpr@vitol.com.

Detalizētu informāciju par Jūsu tiesībām var atrast šeit.

Ja kāda personiska informācija, ko Jūs mums sniedzat, mainās vai kaut kas nav kārtībā (piemēram, Jūsu kontaktinformācija), lūdzu, nekavējoties informējiet mūs.

Ja atrodaties Eiropas Savienībā, Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību vietējai personas datu apstrādes uzraudzības iestādei. Tomēr mēs novērtētu iespēju risināt Jūsu bažas, pirms Jūs vēršaties pie tām, tāpēc, lūdzu, vispirms sazinieties ar mums: gdpr@vitol.com.

Vairāk informācijas

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par kādu no šajā paziņojumā par konfidencialitāti aplūkotajām tēmām vai ja vēlaties ar mums apspriest jebkādus jautājumus vai bažas, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: gdpr@vitol.com.

Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Visas izmaiņas, ko mēs nākotnē varam veikt mūsu konfidencialitātes politikā, tiks publicētas šajā lapā. Lūdzu, bieži pārbaudiet to, lai uzzinātu par mūsu konfidencialitātes politikas atjauninājumiem vai izmaiņām.

Kontaktpersonu

Jautājumi, komentāri un pieprasījumi par šo konfidencialitātes politiku jāiesniedz, izmantojot mūsu kontaktu lapu.