Kampaņā “Jūra meklē saimnieku” jauniešus aicina iepazīt nozari

2021. gada 19. maijs

Lai iepazīstinātu jauniešus ar izglītības iespējām jūrniecībā un veicinātu nozares attīstībai nepieciešamo speciālistu piesaisti, “LSC” turpina kampaņu “Jūra meklē saimnieku”. Kampaņā jaunieši ar interaktīva testa palīdzību var noskaidrot piemērotāko jūrnieka profesiju un savu potenciālu darbam uz flotes kuģiem. Kampaņas laikā pamatskolas, vidusskolas un vidējās profesionālās izglītības audzēkņus aicina atbildēt uz interaktīva testa jautājumiem, kas saistīti …

Veselība
Vide
Drošība
Kvalitāte
PILNĪGA CILVĒKU DROŠĪBA
MŪSU DARBĪBAI SAMAZINĀTA IETEKME UZ VIDI
PILNĪGA ĪPAŠUMA DROŠĪBA
KLIENTU APMIERINĀTĪBA