LSC piešķirs dāsnas stipendijas jūrniecības studentiem

Atbalstot jūrniecības nozares attīstību Latvijā un jaunu speciālistu izaugsmi, SIA LSC sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju un Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fondu piešķirs jūrniecības studentiem stipendijas 60 tūkstošiem eiro apmērā.

“Šis ir 230 gadu jubilejas gads jūrniecības izglītībai Latvijā, tāpēc LSC ir vēl lielāks gandarījums sniegt savu ieguldījumu jūrniecībā un kuģniecībā ieinteresētu jauniešu izglītošanā un atbalstīt viņus ikdienas un mācību gaitās ar stipendijām. Liels prieks, ka jūrniecības nozarē Latvijā ir vērojama paaudžu pārmantojamība un tai Latvijā ir pietiekami senas un stabilas tradīcijas,” norāda SIA LSC valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups.

Plānots, ka stipendiātu skaits šogad tiks dubultots un sasniegts 16 studentu. Ziedotā stipendiju summa, tiek sadalīta studentu ikmēneša stipendijās trīs līmeņos. Desmit studenti saņems pirmreizējās stipendijas 200 eiro mēnesī praktisko iemaņu papildināšanai sešu mēnešu perioda laikā no 2019. gada 1.novembra līdz 2020. gada 30. aprīlim, savukārt pieci studenti grantus – 500 eiro mēnesī desmit mēnešu perioda laikā. Būs arī viens zelta granta ieguvējs, kura ikmēneša stipendijas apmērs desmit mēnešu prakses perioda laikā sasniegs 600 eiro mēnesī.

Daļa piešķirto līdzekļu tiks izmantoti studentu inovācijām pilnveidošanai un inovāciju vadītāju atbalstam.

Šogad pirmo reizi stipendijas SIA LSC piešķir sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju un nodibinājumu “Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds” studentu praktisko iemaņu veicināšanai. Stipendiju konkursā var pieteikties Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas Jūrniecības koledžas studenti, kuri ir izgājuši jūras praksi, jau sākot no 2. kursa. Stipendijas piešķirot, tiks vērtētas pretendentu kompetences, prasmes un motivācija, bet vērtējuma lielāko daļu veidos jūras prakses novērtējums. Pretendentus vērtēs pārstāvji no SIA LSC, Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskais personāls un nodibinājuma „Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds” pārstāvji.

Līdz 25. oktobrim (ieskaitot) studentiem ir iespēja pieteikties stipendijām Latvijas Jūras akadēmijas mājaslapā www.latja.lv, “SIA LSC praktisko iemaņu veicināšanas stipendija”. Aicinām izmantot piedāvāto iespēju!

Studentu stipendiēšana tiek īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas Inovācijas granti studentiem, projekta “Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem” Nr. 1.1.1.3/18/A/006 atbalstu.