Ko mēs darām

Apkalpes komplektēšana

LSC lepojas ar savu plašo un pozitīvo apkalpes komplektēšanas pieredzi. Daudzu gadu darbības rezultātā ir iegūti plaši sadarbības kontakti; mūsu datubāzē ir informācija par vairāk nekā 2000 pieredzējušiem jūrniekiem ar dažādiem profesionālo prasmju līmeņiem – no visaugstākā līdz iesācējam.

 

Mums ir:

 
 • plaša augsti kvalificētu speciālistu datubāze;
 • cieša sadarbība ar izglītības iestādēm, kas nodrošina iespēju atrast un piesaistīt jaunos speciālistus;
 • elastīgi samaksas nosacījumi.

Visi izvēlētie jūrnieki ir sertificēti saskaņā ar STCW (jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas) konvenciju, tostarp Manilas grozījumiem, un Karogu administrācijas prasībām, kā arī labi apmācīti, izglītoti un piemēroti darbam uz kuģa. Lai nodrošinātu izpildes rezultātus, mums ir augsti jūrnieku atlases standarti, kas pamatojas uz šādiem kritērijiem:

Veselība
Vide
Drošība
Kvalitāte
PILNĪGA CILVĒKU DROŠĪBA
MŪSU DARBĪBAI SAMAZINĀTA IETEKME UZ VIDI
PILNĪGA ĪPAŠUMA DROŠĪBA
KLIENTU APMIERINĀTĪBA

Personāla atlasi un apkalpes komplektēšanu veic pieredzējuši flotes personāla atlases speciālisti ar plašām zināšanām dažādu vadības uzdevumu veikšanā, tostarp:

 • apkalpes plānošana un karjeras attīstīšana;
 • apkalpes rotācijas organizēšana;
 • līgumu slēgšana ar darbiniekiem;
 • STDF līgumi;
 • apkalpes instruktāža;
 • medicīniskās aprūpes organizēšana;
 • pilnīga neiecietība pret narkotisko vielu un alkohola lietošanu uz kuģa un krastā;
 • apkalpes dokumentu un personas datu glabāšana;
 • nepieciešamās apmācības un sertifikācijas organizēšana;
 • apkalpes novērtēšana;
 • apmācība un semināri kuģa komandējošajam sastāvam;
 • apkalpes budžetu plānošana un uzraudzība.
TEHNISKĀ
VADĪBA
UZZINĀT VAIRĀK
APKALPES
KOMPLEKTĒŠANA
Atvērts šobrīd
DROŠĪBA
UN KVALITĀTE
UZZINĀT VAIRĀK
JURIDISKĀ & GRĀMAVEDĪBAS DAĻA
UZZINĀT VAIRĀK

LSC specializējas naftas, gāzes un naftas produktu tankkuģu, kā arī ķīmijas tankkuģu pārvaldīšanā.