Ko mēs darām

Tehniskā vadība

Kuģu vadība tiek veikta droši un efektīvi, nodrošinot to darbību saskaņā ar:

 • Īpašnieka prasībām;
 • Konstruktīvajām iespējām;
 • Karoga valsts un klases prasībām;
 • Fraktētāja prasībām;
 • Starptautisko drošības vadības kodeksu.
Pakalpojumu sniegšanas procesā būtisks uzsvars tiek likts uz drošības un vides aizsardzības prasību ievērošanu.

Kuģu uzraudzības un tehniskajiem superintendantiem katram tiek iedalīta kuģu grupa. Superintendants ir atbildīgs par kuģa stāvokļa un visu ar tā darbību saistīto aspektu kontroli, tostarp:

 • Drošu un efektīvu kravas apstrādi un pārvadāšanas režīma ievērošanu.
 • Plānoto un neparedzēto kuģu tehnisko apkopi.
 • Regulāru stāvokļa novērtēšanu.
 • Sausā doka plānošanu un uzraudzību.
 • Budžeta kontroli.
 • Palīdzību kuģim ārkārtas situācijās.
 • Sertifikāciju un detalizētu pārbaudi.
 • Kuģu drošību.

Tehniskais novērtējums

 

STĀVOKĻA IZPĒTE

Virspusēja pārbaude, kuģim atrodoties uz ūdens, ar atsegšanu ierobežotās vietās vai bez tās. Ietver pretkorozijas aizsardzību, kravas sistēmas, klāja un navigācijas aprīkojumu, dzīvojamās telpas, mehānismus un to uzturēšanu, kuģa žurnālus, informāciju par veiktajiem pārvadājumiem, izpildes dokumentācija, iekraušanas/izkraušanas normatīvus, neatbilstību normatīviem, drošības aprīkojumu un pasākumus, dokumentāciju attiecībā uz sertifikāciju un kuģu pārvaldīšanu.

 

PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS PAKALPOJUMI

Galvenais mērķis ir sniegt palīdzību kuģu pirkšanas un pārdošanas jautājumos, nodrošinot neatkarīgu kuģa(u) stāvokļa novērtējumu. Pamatojoties uz klienta konkrētām prasībām, šis pakalpojums ietver kuģu klases dokumentācijas pārbaudi, lai sniegtu informāciju par klases, paredzēto sertifikātu un veikto apskašu statusu; klasi ietekmējošo rekomendāciju un dienesta ziņojumu statusu; sausā doka dokumentāciju; būtiskām un apjomīgām pārbūvēm un remontdarbiem; un, ja iespējams, biezuma mērījumu rezultātiem.

 

NOVĒRTĒJUMS PIRMS PĀRBAUDES (PRE-VETTING)

Tankkuģu nozarē dominē divi pārbaužu veidi, proti, SIRE un CDI. SIRE pārbaudes veic naftas kompānijas, kuras ir OCIMF (Starptautiskā naftas sabiedrību jūras foruma) biedri. Šādu pārbaužu rezultāti tiek saglabāti OCIMF datubāzē ar piekļuvi tās biedriem, sniedzot tiem jaunāko informāciju par kuģa pārbaudes statusu. Mūsu kuģu speciālistu un inženieru komandai ir daudzu gadu pieredze darbā uz tankkuģiem un to projektu izstrādē. Šie speciālisti tiek izvēlēti un apmācīti, lai veiktu pārbaudes saskaņā ar augstākajiem standartiem. Visi inspektori, kas veic šādas pirmspārbaudes, ir iepazinušies un labi pārzina OCIMF VIQ ,SIRE, CDI & TMSA procedūras.

Veselība
Vide
Drošība
Kvalitāte
PILNĪGA CILVĒKU DROŠĪBA
MŪSU DARBĪBAI SAMAZINĀTA IETEKME UZ VIDI
PILNĪGA ĪPAŠUMA DROŠĪBA
KLIENTU APMIERINĀTĪBA

Konsultācijas kuģu jaunbūvju un pārbūves projektu izstrādē un procesa uzraudzība

 

Ņemot vērā mūsu stāvokli nozarē un iepriekšējo kuģu jaunbūvju projektu apjomu, mums ir iespējas mūsu klientiem nodrošināt augstvērtīgus materiālus, aprīkojumu un izdevīgas vienošanās ar apakšuzņēmējiem. Šādi izskatās mūsu parastā pakalpojumu pakete:

 • Pārbaude, novērtējums un kuģu būvētavu izvēle
 • Būvniecības/pārbūves projektu specifikāciju izvērtēšana
 • Būvniecības specifikāciju un darbuzņēmēja izvēles apspriešana
 • Plānu apstiprināšana
 • Piedalīšanās modeļu izmēģinājumos un to novērtēšana
 • Būvniecības uzraudzība kuģu būvētavā vai apakšuzņēmēja telpās
 • Piedalīšanās kuģu būvētavas pārbaudes, kā arī izmēģinājumos pie piestātnes un gaitā, un to novērtējums
 • Informētība par klases un karoga valsts jautājumiem
 • Aprīkošana un sagatavošana ekspluatācijai jūrā
TEHNISKĀ
VADĪBA
Atvērts šobrīd
APKALPES
KOMPLEKTĒŠANA
UZZINĀT VAIRĀK
DROŠĪBA
UN KVALITĀTE
UZZINĀT VAIRĀK
JURIDISKĀ & GRĀMAVEDĪBAS DAĻA
UZZINĀT VAIRĀK

LSC specializējas naftas, gāzes un naftas produktu tankkuģu, kā arī ķīmijas tankkuģu pārvaldīšanā.

Form bg

Ja jūs interesē mūsu tehniskās vadības pakalpojumi, lūdzu, aizpildiet formu un mēs ar jums sazināsimies.


Šī lapa ir aizsargāta ar reCAPTCHA un Google Privātuma politiku un Lietošanas noteikumiem